حوادث

آتش سوزی جنگل‌های استخرپشت نکا مهار شد

آتش سوزی جنگل مهار نشد

دوران خبر/مازندران رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ناکا گفت: آتش سوزی در مناطق جنگلی برمه، جاده زرم و اشترک پشت توسط تیم جست و جوی یگان حفاظت منابع طبیعی، نیروی انسانی و بسیج محلی به طور کامل اطفا شد. آتش سوزی در منطقه اشترک پشت.

روحانی در گفت وگو با دوران خبر، در پی گزارش مردمی مبنی بر وقوع آتش سوزی در مناطق جنگلی برمه، جاده زرم و اشترک پشت در هزار جریب زمین، گفت: استخر پشتی به طور کامل تسلط یافت.

وی از اعزام یک فروند بالگرد برای مهار آتش در منطقه جاده زرام برمه خبر داد و گفت: با حضور نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و نیروهای غیر نظامی بسیج و با کمک یک فروند بالگرد بیش از 90 درصد آتش سوزی در این منطقه مهار شده و تلاش همه جانبه برای اطفای حریق در این منطقه همچنان ادامه دارد.

آخرین پیام