اجتماعی

آلودگی هوا تهدیدی جدی است که نیاز به چاره‌اندیشی آنی دارد

1عضو کمیسیون جمعی شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: آلودگی هوا ارتباط مستقیمی با سلامت جامعه دارد و اگر امروز دستگاه های متولی منطقه به آن توجه دارند ما قادر به جبران خسارت قربانیان نخواهد بود.

سید کریم حسینی در گفت وگو با دوران خبر، با تاکید بر پیش بینی راهکارهایی برای کنترل آلودگی هوا، اظهار داشت: آلودگی محیط زیست و به ویژه آلودگی هوا یکی از جدی ترین تهدیداتی است که اگر امروز به آن فکر نمی کردیم و برنامه ریزی دقیقی نداشتیم. بری کورتی آن شروت نگیر، تبعات جبرانی نگیری بری کیشور به همیر به برید داشت. آلودگی هوا ارتباط مستقیمی با سلامت جامعه دارد و جبران خسارات آن دشوار است.

معضل معلومه هوا باید جدی تر دولم شود

نماینده مردم اهواز در شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مسئولان امر باید نسبت به کنترل آلودگی هوا جدیت داشته باشند، گفت: در شورا پیگیر این موضوع نیستیم اما معتقدم این پیگیری است. باید با جدیت و سرعت بیشتری انجام شود.

باید از تعریف دیگر برد بری کنتل این ماضل بهرا برد

به گفته این عضو شورای جامعه، استفاده از تجربیات کشورهای دیگر که در گذشته با این مشکل مواجه بودند، وجود ندارد.

حسینی در پیاین گفت: خودروهای فرسوده در سطح کیشور داریم که عامل اصلی آلودگی هوا هستند. کنترل آلودگی هوا یک ضرورت جدی است که باید سریعا دیده شود و اگر هم در این زمینه باشد برنامه دیده می شود.

انتهای پیام