فرهنگ و هنر

آماری از کتاب‌های کمک‌آموزشی! – دوران خبر

تعداد عناوین و میانگین قیمت کتاب های آموزشی افزایش یافته، اما تعداد کتاب های این بخش کاهش بیشتری داشته است.

به گزارش دوران خبر، عناوین کتاب های منتشر شده در بهار 1401 نسبت به بهار 1400، پس از وقفه ای دو ساله، 52 درصد افزایش یافت.

این افزایش 52 درصدی تعداد عناوین بر تمامی شاخص های آماری تأثیر داشته است. میانگین تعداد کتاب.

در حالی که در بسیاری از کشورها کتاب‌های درسی اهمیت چندانی در انتشار آمار و شاخص‌ها ندارند و یا حتی جزء آمار نشر کتاب به حساب نمی‌آیند، این بخش در ایران معمولاً در چرخه اقتصادی ناشران و حتی شاخص‌های نشر اهمیت زیادی دارد.

بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده در کتاب «آینه صدا و سیما» در بهار 1401 تعداد 1000 و 841 عنوان کتاب کمک آموزشی توزیع شده است که نسبت به بهار قبل 10 درصد رشد داشته است یعنی 1000 و 669 کتاب. عناوین

بر اساس این اطلاعات تعداد کل کتاب های کمک آموزشی یک میلیون و 828 هزار و 590 نسخه بوده که در سال 1400 دو میلیون و 159 هزار و 857 نسخه اعلام شده است. البته میانگین تعداد کتاب ها 24 درصد کاهش نشان می دهد که بر اساس ارقام کتاب اعلام شده در بهار 1401 میانگین تعداد کتاب ها 998 جلد بوده است در حالی که در سال 1400 306 جلد اعلام شده است.

اگرچه میانگین قیمت یک جلد کتاب کمک آموزشی 48 درصد افزایش یافته است. میانگین عدد اعلام شده در سال جاری 1121 هزار ریال و بهار پارسال 756 هزار ریال بوده است.

اماری اوز کباتهای کیمکموزشی!

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید