فرهنگ و هنر

از اسناد و مدارک نقش ارتش جمهوری اسلامی در دزفول رونمایی شد

دوران خبر/خوزستان با حضور فرمانده ارتش جمهوری اسلامی حضور از اسناد و مدارک نقش ارتش جمهوری اسلامی در دزفول رونمایی شد.

این مراسم امروز پنجشنبه به مناسبت چهارم خرداد روز مقاومت و پایداری مردم دزفول با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی برگزار شد.

به گزارش دوران خبر، در این مراسم که استاندار خوزستان، سردار شاهوارپور و امیر بیدادی نیز حضور داشتند از اسناد و مدارک نقش ارتش جمهوری اسلامی در دفاع مقدس، در مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدش شهر دزفول رونمایی شد.

انتهای پیام