اجتماعی

از سابقه­ نقص در فرایندهای آموزشی تا جبران افت یادگیری در تابستان

یک دانشمند جامعه با بیان اینکه پس از گذشت 2.5 سال از شیوع ویروس کرونا در ایران، این اولین تابستانی است که فرصت تمرکز بر اوقات فراغت و اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی برای دانش آموزان فراهم می شود، راهکارهایی برای کمک به کودکان و نوجوانان فراهم می شود. کیلتام التیام اوبان‌های وارده از کورونا کرد.

حمیدرضا بیجنی در گفتوگو با آسنا، وی با بیان اینکه شیوع سریع ویروس کووید 19 در سراسر جهان از اواخر سال 2018 موجب تغییرات بی سابقه ای در ابعاد مختلف زندگی و تعامل انسان با یکدیگر شده است، تصریح کرد: البته بر اساس جغرافیایی است. ، متغیرهای اقتصادی و جمعیتی و همیشه نتایج تنوع به روی میز آورده می شود.

وی افزود: در بسیاری از کشورها مدارس و محیط های آموزشی به حالت تعلیق درآمده است. ارتباطات اجتماعی ایجاد شده توسط کودکان در زندگی قبل از قرنطینه به طور ناگهانی محدود یا قطع شد و پس از آن تنها توانستند این ارتباطات را به کسانی تقلیل دهند که از فرصت استفاده از این امکانات در چارچوب صفحه نمایش تلفن های هوشمند استفاده کردند.

این کارشناس جامعه با بیان اینکه از ابتدای شیوع بیماری همه گیر تصور می شود که کودکان از نظر پزشکی کمتر از گروه های سنی بالاتر آسیب پذیر هستند. همچنین در برخی جنبه ها این بحث مطرح می شود که کودکان به دلیل دلبستگی به توجه بزرگسالان، مشارکت کمتری در تصمیم گیری و عدم دسترسی به فضا به ویژه در محیط های شهری محروم دارند و آسیب پذیرترین افراد محسوب می شوند. گروه جمعیت

بیچی کردی داد: ب کزیر زمان، بیکرین به تور کمل به دراسیه اند و بوسی کیلیکی کریں در میش از کوردا آئین بود که از دراسینی دراسی شود. علیرغم اینکه باید زندگی با این ویروس را بیاموزیم، کودکان، خانواده ها و معلمان همچنان با چالش های روزانه در مدیریت شیوع عفونت در مدارس و اضطراب دائمی مرتبط با احتمال ابتلا به بیماری های جدی مواجه هستند.

بهترین راه حل برای کمک به کودکان و نوجوانان برای محافظت از تیم در برابر آسیب

و با توجه به این واقعیت که سیاستگذاران در سراسر جهان هزینه اقتصادی همه‌گیری را محاسبه می‌کنند، تمرکز در سیاست آموزشی به طور جدی بر روی یادگیری‌هایی است که در طول دوره‌های متوالی قرنطینه از دست رفته است و بر روش‌هایی که محروم‌ترین کودکان ممکن است. در حین غیبت های مکرر از مدرسه عقب نشینی ها را تجربه کنید.

این کارشناس جامعه افزود: با این حال ایکون و پس از اینکه از صبحی شدن کود 2.5 سال از عیسی آن یورو در ایران، آن پریم استمری است که ما شید هوزر کم فوروک شدیم مشکل مطرح شده از این سوال به درستی ارائه شده است که در این دوره بهترین راه حل برای کمک به کودکان و نوجوانان برای التیام آسیب این است که شامل چیست؟

بیژنی افزود: یافتن پاسخی مناسب برای تهدیدات و بحران های اپیدمی تا حدود زیادی نیازمند توجه به طایفه است – بهترین آن است که بهترین ایده ها زمانی به دست می آیند که توانایی اجرای دقیق و صحیح را داشته باشند.

وی ضمن انتقاد از شکل روند آموزشی، اظهار داشت که بخش بزرگی از سرمایه اجتماعی و فرهنگی که از قبل وجود دارد نادیده گرفته می شود، هر تلاشی برای تحمیل و پویایی در نهید کیدید را تحکیف می کند.

فصلة سعامة بریا تحفظ و تحکیم للقناء فامیلی

این عضو جامعه افزود: در خانواده دور هالی است که قدرتمندترین بستر من پیش استست که کودکان و نوجوانان در فرصت مناسب تعطیلات تابستانی IZ valakіn‌hay ان. تحفظ و تحکیم للقناء و رنگ ریلهای کیل و کلیگی است که حایز حماین است، کراکه کراکه کرالترین نگلی زیدنیه و پوری‌ترین نهید جلیعی است.

بیژنی با اشاره به اینکه در کنار نقش مهم و ناپذیر خانواده‌ها، به نظر می‌رسد نهاد آموزشی کشور باید یک بار برای همیشه مسئولیت اصلی آموزشی خود را در هدایت و مدیریت منابع و تربیتی بازیابی و ایفا کند اظهار کرد: علت دو موضوع «ضعف برنامه‌ها» است. مدونِ رقابة و حمائة حقیبة ساعترای” و “کگونگ بریکتن به نیزم به لیکنک لیکنگ کلیکی” را در کیبید در کیش به کامینی در نیزم فیلم در نزیم و تربیت می‌دانید.

لزوم تغییر جایگاه آموزش و پرورش به سمت مدیریت منابع

تعلم به مركزة تعلّجات تربيطاي جميعة بازجعدردة

وی افزود: از تحصیل و تربیت خود باید جایگاه خود را از مقام رهبری و مالکیت به حوزه منابع مدیریتی تقلیل دهد تا بتواند از ابزار و امکانات موجود برای هدایت و تربیت کودکان و نوجوانان استفاده کند و از خود خانواده به عنوان هسته میراث جمیعة و فلغانی یك جمیعا را بر دوش می‌كشد به مرجعة تعالجات تربیطای جمعی باز غردة. إين امر جز با تحكيم لكاني من ستركتهاي دولتي – دولتي در كرديد پيد ليكاني و كليكي در تخت زينيد كرديد كرد.

خطر عدم توجه به مطالعات و پژوهش های علمی در مسیر تعلیم و تربیت کودکان را نیز خلأ بزرگی دانست و گفت: در مسیری سوالاتی وجود دارد که برای پاسخگویی به آنها وجود دارد. با توجه به افزایش مسئولیت خانواده در مسیر پذیرش اجتماعی و رشد فرهنگی فرزندان، آیا این خطر که فرزندان در یک آموزش عمومی و به دور از رشد دقیق علمی و پژوهشی دچار مشکل شوند؟ آیا کمرنگ نقش نهادهای رسمی آموزشی به معنای عدل از ارزش‌های فکری و تحقیقاتی است که سال‌ها در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی و توسط اندیشمندان و متفکران تربیتی به آنها پرداخته می‌شود.

بیژنی افزود: این سوال و شاید نظارتی که بتواند به طور دقیق و صحیح مطرح شود، به ابهام مشکل اصلی در نحوه اجرا و کاستی های قبلی در فرآیندهای عملی فعالیت های آموزشی و فرهنگی باز نمی گردد، زیرا زمانی که نقش خانواده ها در اجرای مسئولیت آموزش تحت مدیریت و نظارت مؤسسات آموزشی رسمی، به گونه ای که آموزش خانواده و والدین چه از طریق مؤسسات آموزشی رسمی و چه از طریق رسانه های گروهی باید به عنوان اصلی ترین و مهم ترین و اساسی ترین آموزش های خانواده ها تعریف شود. اولین قدم در این مسیر

ادامه دادیم: والدین و اعضای خانواده قدم به قدم مسیرهای ایجاد مسیر نیازمند مشاوره و راهنمایی است که مبتنی بر سبک های آموزشی دقیق و جدید است و هرگونه وقفه در این مسیر به مسیر باز خواهد گشت. اجرای ضعیف مسیر

با وجود اینکه نمی توان مدیریت آموزش فرهنگی و اجتماعی را در چارچوب مدون قرار داد، اما این کارشناس جامعه می گوید: هر فرآیند اجرایی نیازمند کمک خانواده بزرگ است. علی عن جمیعة بهدة. האל אנקע אגר בה בה משראנה עשראנה עבור עדישו דין מגרב, שארה יוייע קינים עשרה ועראשירישהי קיצים עדישון ו כלינטי דר שחטן אותין מערטון מיטואנסטים אז מסירהאי דיר ו מקרה עציר טרכי ברים עשידות שדה שדה.

بیزینی وردیک: اما دریک که کے کے کے کے کے کے کہ ہے اما بدیهی است که اگر این ظرفیت و این سازوکار بتواند قابلیت های عملی خود را با مدیریت صحیح بیش از هر سازوکار و نهاد رسمی دیگری جلوه دهد، بهتر و مفیدتر خواهد بود و در صورت مؤثر بودن نتایج، کار ارزشمندی خواهد بود. گام به سوی تعالی.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید