ورزشی

اعتراض بارسلونا به محرومیت لواندوفسکی رد شد


مهاجم لهستانی به جستجو برای باشگاه بارسلونا پاسخی نداد.