ورزشی

اولتیماتوم باشگاه پرسپولیس به گل‌محمدی


شینده‌ها از باشگاه پرسپولیس حاکی از آن است که مدیران باشگاه به یحیی گل‌محمدی اولتیماتوم داده‌اند.