علمی و پزشکی

این مکمل تغذیه‌ای می‌تواند ایمنی بدن را در برابر سرطان بالا ببرد


طبق تحقیقات انجام شده در زمینه سرطان، تنها یک ماده غذایی می تواند سلول های سرطانی را که محیط داخلی لنفوسیت ها را تخریب می کنند، از بین ببرد.