عمومی

بارش برف و یک روز گرم زمستانه برای مردم


بارش چهارمین برف در امسال هم یک روز گرم زمستانه را برای مردم ساخت هم یادآور خاطرات زیبای ده های پیش را برای مردم چهارمحال و بختیاری زنده کرد.