اجتماعی

بازسازی ۷۹۳ اتوبوس در تهران طی۲ ماه/ جابه‌جایی روزانه یک میلیون مسافر با اتوبوس در پایتخت

اثائی فنی شرکت همل و نقل بوسرانی تهران گفت: از شهریور تا آنلاین امسال در 2 ماه، 243 دولوتی بسوس و 550 داشت بشکس بشکس کشده est.

بهنام سعادتخانی درگفوگو با آسنا، با بیان اینکه در حال حاضر این شرکت دارای 4868 ایستگاه و 57 پایانه شهری است، تعداد خطوط اتوبوسرانی پایتخت 203 خط و طول کل این خطوط 2666 کیلومتر و در دسترس مردم است. میانگین تعداد مسافران اتوبوس روزانه حدود 1 میلیون نفر است.

وی در مدر روستان و بهسازی بسوس ها به تقدیم بر آن که به ساختن و بسازی بوس ها، به روست شابانروزی در حال حاضر است، گفت: امار دراینی نور به بشریک و به ساختن بسوس ها در شرکت بر به به بهانه است. به بسازی بوسیها درد، اما بر سامباندی، باید تا پایان امسال 800 واحد اتوبوس دولتی (فروشگاه) و 600 واحد اتوبوس از جمله کابین شخصی بازسازی می شود.

سعادت خانی ادامه داد: از سال جاری تا پایان امسال 243 دستگاه اتوبوس دولتی و 550 دستگاه اتوبوس دولتی در حال نوسازی و ارتقاء هستند.

استفاده از فني بوسراني تهران با حقائب به هذا تعريف‌ها در سه ستور با توجه به ناظر باشقم هروت مي غيرد مي‌داد داد: تسته يك شمل ورهال تمام قسمت‌هاي فني بستن بسوس در سه ستور با توك به نازرباشكل وست. سطح دو شامل بازسازی اتاق و بدنه و سطح سه شامل بدنه داخلی، نورپردازی، صندلی ها و کلیه تجهیزات داخل کابین می باشد. اگر اتوبوس به یک قطعه جدید نیاز داشته باشد، ساخت و ساز بیش از 24 ساعت طول خواهد کشید. در غیر این صورت روند ساخت همان روز نمع می‌شود.

انتهای پیام