عمومی

برات متاسفم! دشریف دارید؟

هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی فردی به نام آقای شیخ حسین جلالی ( گویا نماینده رفسنجان و مسئول سابق دفتر مرحوم آیت الله مصباح و از سرکردگان گروه موسوم به جبهه پایداری) صراحتا بیان کرد جمله معروف امام خمینی(ره) در سال 1358 مبنی بر اینکه «میزان رای مردم است» در واقع نه دیدگاه آنها بلکه پاسخی بوده که در جدال با روشنفکران گفته اند .منطوق حرف آقای جلالی این بود که چنین جمله ای معتقد به امام نبوده است.

چون تصویر پخش شده از ایشان به جوانی بین 30تا40سال می خورد، حدس زدم سخنانش بر اساس شنیده های او از دیگران است اما وقتی به بیوگرافی مراجعه کردم متوجه شدم در سن60سالگی است و ظاهرا چون موها و ریش مبارک را خضاب می فرماید، جوان می کند. .درباره تو نمیدانم نمیدانم شما را نمیشناسم

ایده مطرح شده توسط آقای جلالی، حرف تازه ای نیست اما انتساب او به مرحوم آقای مصباح یزدی و نیز سمت رسمی او به عنوان نماینده مجلس و نیز پخش مصاحبه از رسانه رسمی جمهوری اسلامی چنین به ذهن متبادر می تواند این سخنان را به منظور ایجاد کند. و یکی از این چیزها در دنیا وجود دارد.

و من مرد همه چیز هستم. حتی اگر بودجه ای رسمی به مرکز مزبور اختصاص داده شود (که می شود) وظیفه شخص شما و مرکز یاد شده، توضیح در برابر چنین سخنانی است و سکوت در برابر آن، تلقی به قبول می شود.اگر تحلیل ایشان درست است برویم بابت. این شرکت حدود 40 سال قدمت دارد و پول زیادی دارد.

متاسفم ؛ از شما…؟

دیدگاهتان را بنویسید