عمومی

برادران و خواهران استان چارنس


فرمانده مدیریت فارس گفت: کسانی که بخواهند در مراسم چهارشنبه آخر سال اقدام به بی نظمی و سلبایش شهروندان کنند، دستگیر و با هماهنگی های به عمل آمده با مرجع قضائی تا 15 فروردین خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید