حوادث

برق در برخی روستا‌های کانون زلزله قطع شده است


برق چندین منطقه بر اثر زلزله در شهرستان کنخ بندرلینگا قطع شد.

دیدگاهتان را بنویسید