استان ها

برنامه روز بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی با موضوع جایگاه آذربایجان‌غربی در شاهنامه برگزار شد

به گزارش دوران خبر آذربایجان‌غربی، برنامه روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی با موضوع جایگاه آذربایجان‌غربی در شاهنامه و شاهنامه‌شناسی با حضور علاقمندان به زبان و ادب فارسی و اشعار فردوسی شاعر توانای ایرانی به همت «انجمن ادبی قرار» برگزار شد.

آیدنلو از اساتید زبان و ادبیان فارسی درخصوص جایگاه آذربایجان در شاهنامه گفت: آذربایجان در شاهنامه بنا به وزن و زمان، آذرآبادگان نامیده شده است و یکی از مقدس‌ترین و مهم‌ترین مناطق ایران است. و نه تنها در شاهنامه بلکه در تمام آثار فردوسی به‌کار رفته است.

او در ادامه با اشاره به مکان‌های مرتبط با آذربایجان، گفت: آذرگشسب تخت سلیمان تکاب آذربایجان یا در ادبیات امروزی آذربایجان‌غربی است که در شاهنامه فردوسی به آن اشاره شده است و به عنوان یکی اماکن نیایش‌کده محسوب و در همین راستا قبل از اسلام آذربایجان به پایتخت دینی و معنوی ایران تبدیل شده بود.

وی افزود: آذربایجانی که دقیقا همین جغرافیای آذربایجان کنونی است و از دریاچه ارومیه با عنوان دریاچه چی‌چست در شاهنامه نام برده شده است.

وی با اشاره به اهمیت آذربایجان و ارزش و جایگاه مردم این دیار در شاهنامه افزود: رستم فرخزاد، هنگامی که اعراب به کشور حمله می‌کنند در نامه‌ای به برادرش مبنی بر انتقال خانواده‌اش به مکانی امن می‌نویسد: «همی تاز تا آذرابادگان ؛ به جای بزرگان و آزادگان» همین بیت شعر نشان از جایگاه والای مردم آذربایجان در شاهنامه دارد و فردوسی از مردمان این قسمت از دیار ایران به بزرگی و آزادگی نام برده است.

۴۶