بین الملل

بن گویر از برخی از اختیاراتی که به دنبالش بود، صرف نظر کرده است


یک کانال عبری امروز گزارش داد که وزیر مسئول امنیت ملی اسرائیل تصمیم گرفته است از برخی اختیارات خود در پلیس اسرائیل چشم پوشی کند.