عمومی

به شما خوش می گذرد

در این دور از جنگ شهرها صدام با تغییراتی در زرادخانه موشکی خود، می تواند آنها را به تهران برساند، اما مطمئن بود اصابت آن بسیار پایین است و همین باعث می شود که نیروهای غیرنظامی را هدف قرار دهند. شما با پول زیاد اوقات خوبی را سپری می کنید. مثلاً ساعت 6:30 عصر دوشنبه دهم اسفند سال 1366 هواپیماهای عراقی به تهران حمله کردند که موشکهایشان به یک ساختمان مسکونی سهطبقه در کنار مسجد «الجواد (ع)» در میدان هفتم تیر و بیمارستان و زایشگاه «عیوضزاده» در خیابان «شیخ هادی» اصابت کرد.

در بمباران میدان هفتم تیر »، ۴۴ واحد تا مرد ۵۰ درصد، چمچنین د در بمباران «ابان شیخ هادی»

ن نوزاد که فقط یک ساعت بهد دنیا آمد، خردسال‌ترین و پی زرزن سال‌های مسن‌ترین شهدای این بمبارا. من عضو اتحادیه اروپا و عضو جمهوری هند هستم. موشک به محوطه باز بیمارستان اصابت کرده بود، اما به دلیل اصابت به معماری محوطه و وجود مصالح و مناسب در ساخت بیمارستان، هیچ یک از بناهای بیمارستانی از نظر ساختار آسیب جدی ندید و صرفاً به دلیل انفجار، شیشه و معماری داخلی و تخریب تخریب شد. .

به شما خوش می گذرد

ستاد مناطق موشک خورده همچنین گزارش داد که در بمباران بیمارستان «عیوضزاده» 279 واحد تا مرز 50 17 واحد از 50 تا 70 درصد و 9 واحد 70 تا 100 درصد آسیب درصد که بعد از انفجار، مردم محله به خیابان آمدند و برای کمک. به زخمی‌ها به سمت بیمارستان رفتند و پیش از آن آمبولانس‌ها

ر آ دو موشک دیگر نیز در خیابان «سهروردی»، نزدیک پل «سید خندان» و همچنین خیابان «غفاری»، نزدیک مسجد «توتونچی» در یک تعمیرگاه ماشین افتاد و منفجر شد، اما به کسی صدم وارد نشد.

شما اینجا هستید و من باید به شما کمک کنم تا بهترین راه را برای رسیدن به بازار پیدا کنید.

جان هالووی کوشمن ژنرال سپهبد در ارتش ایالات متحده، دو روز پس از این حمله در نیویورک تایمز به نقل از تحلیلگران آمریکایی با توجه به این موضوع نوشت: «استفاده از موشک های زمین به زمین توسط عراق برای حمله به تهران که در حدود 300 مایلی مرز بین. متخاصم قرار دارد، در مقطع حساسی از جنگ نظامی را در دستان عراق قرار داده است … پیش از این، تهران نسبتا در برابر حمله مصون بود، در مواردی که هواپیماهای عراقی آن را بمباران کرده بودند، بدون اینکه آنها تأثیر زیادی بادن داشته باشند. . … شما اینجا در دنیا هستید و افراد زیادی هستند که بوده اند تو بهترینی در دنیا او همچنین به امید صدام به تأثیرگذاری بر مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی که همان روزها در حال تدارک اشاره کرده است تا موجب تضعیف روحیه عمومی در ایران شود.

من دوست کسانی هستم که از شما مراقبت کرده اند. حرییی دددددد. .را.

دیدگاهتان را بنویسید