عمومی

بی احتیاطی جان کارگر میانسال را گرفت


جانشین فرمانده انتظامی مشهد گفت:کارگرمیانسال حین کار در یک ساختمان در حال احداث در خیابان امام رضا(ع) مشهد به علت حادثه فوت کرد.