حوادث

تبرئه پسر عاشق از اتهام تعرض و قتل دختر جوان بعد از ۱۴ سال


12 سال پس از مرگ دختری که به او علاقه داشت، مرد جوان مورد آزار و اذیت، کشتن و متهم قرار گرفت، اما در نهایت تبرئه شد.