استان ها

تحقق حدود 58درصد تعهد اشتغال دستگاههای اجرایی در سمنان

به گزارش خبرگزاری دوران خبر از استان سمنان، جعفر کاشانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه جمعی استان سمنان نرخ بیکاری استان در بهار سال جاری را 6.1 اعلام کرد و گفت: در 5 ماهه نخست امسال. در سال جاری 847 نفر از طریق فعالیت های استان مشغول به کار شده اند که این تعداد 62 درصد مرد و 38 درصد زن است.

وی با اشاره به اینکه اکثر سربازان استان غیر ماهر هستند، گفت: 70 درصد سربازان غیر ماهر و 30 درصد در 5 ماه سال ماهر هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه جمعی استان سمنان با اشاره به اینکه تعهد دستگاه های اجرایی 11 هزار و 282 شغل است، افزود: بر اساس درخواست سامانه نظارت از ابتدای سال تاکنون 6 هزار و 532 شغل ایجاد شده است. توسط دستگاه های اجرایی ایجاد شده است که 57.9 درصد است که این تعهد محقق شده است.

کاشانی با تاکید بر اینکه استان سمنان از نظر اشتغال زایی رتبه دوم کیشور را به خود اختصاص داده است، گفت: بر اساس گزارش پیمایش 8 شهریور ماه، استان سمنان با ثبت 6 هزار و 489 شغل و کسب 57.52 درصد تعهد، رتبه دوم را در شغل کیشور به خود اختصاص داده است. انجام شده

وی در خصوص تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری در استان گفت: تاکنون یک هزار و 807 فقره وام به ارزش سه میلیون و 637 هزار و 447 میلیون ریال و اشتغال برای 3 هزار و 664 نفر به بانک های عامل استان ارسال شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه جمعی استان سمنان سقف تسهیلات مسکن در گروه (حمایت) را 20 میلیارد ریال دانست و گفت: این تسهیلات برای حداقل اشتغال 40 نفر و حداکثر هزینه برای هر نفر است. 500 میلیون ریال انفرادی (دائمی) برای هر نفر هزار میلیون ریال می باشد.

وی یک هزار و 400 فقره تسهیلات برای مشاغل خانگی در استان به ارزش 460 هزار میلیون ریال اعلام کرد و افزود: تاکنون 95.9 درصد تسهیلات مشاغل خانگی نسبت به سهمیه اعتباری پرداخت شده است.

همچنین با توجه به وجود مشکل در بررسی راه های بهره مندی از تسهیلات عشایری روستایی، برای سرمایه گذاران، در برخی از جوامع دامی و گلخانه ها، مدیر کل تعاون، کار و رفاه جمعی استان سمنان موضوع را در کارگروه پرداخت پرداخت. توجه به محدودیت های اعضا سرمایه گذاری در بخش های مذکور باید مورد توجه نهادهای متولی برای رفع مشکل قرار گیرد.

48