عمومی

تحميل اب تهران به كدام تمندمد؟

شهردار شورای شهر تهران می گوید طرح بازیافت آب تهیه شده و به زودی در شورا بررسی می شود. شرکت اب و شوویت استان تهران عبد کرد کرد کارد 18 درصد سدهای تهران اب درادن . کیشور در سال آب 1400-9913 در 50 سال گذشته رتبه سوم در فصل خشک و در سال آب 1400 تا 1401 رتبه یازدهم در فصل خشک را به خود اختصاص داده است. ورودی به ذخیره سازی در مقایسه با سال گذشته. برنگ اب شرب روزانه تهران حود ۳ میلین مترمکعب است. آب اب استان تهران با جمعیتی حدود 13.5 میلیون نفر از آب های سطحی و همچنین زیرزمینی تامین می شود.

بر اساس گزارش آب منطقه تهران در دوره احمدشاه قاجار حدود 48 موقوفه و موقوفات خصوصی وجود داشت که در مجموع حدود 60 تا 70 سنگ آب داشتند و آب در محلات مختلف توزیع می شد. شهر در دوره های 10 تا 15 روزه انجام دادند اما اب قنات ها به سبوب علی معلومات، وقباب بروز های مسری و زهرهام می شد . به همین منزور در سال 1301 مفاصلان در سدد رمعیل کشی اب تهران وردند . اما بلدیه آن زمان کاندان پی گیر امر پولکشی نشید و تا حورد سال 1306، ردوم تهران از اب بلوکشی بی بهرا. سپس در اوایل دهه 1330 در منطقه جلالیه تهران (بلوارکشاورز، خیابان فاطمی) میدان آموزش نظامی ساخته شد و آب از کنار رودخانه به سمت تهران پاکسازی شد و در مسیری به نام. بلوار خرج (بلوار كشاورز امروز).

اجرای طرح اولیه لوله کشی آب تهران برای جمعیتی معادل 900 هزار نفر در سال 1329 آغاز شد. در سال 1331 به درخواست مرحوم دکتر محمد مصدق، نخست وزیر تهران، مدیر سازمان خطوط لوله آب، دو خط فولادی به قطر 40 اینچ با ظرفیت 242000 مترمکعب در شب برای هدف از انتقال آب از اب گیر بیلکان سکه شد . با تکمیل شبکه لوله کشی شهر تهران، دومین تصفیه خانه در سال 1342 و تصفیه خانه سوم نیز برای استفاده از آب سد لتیان در منطقه حکیمیه تهران ساخته شد. تامین مینماید . سد بتنی لتیان 30 درصد از آب شرب شهر تهران را تحمیل می کند .

تامین و انتقال آب استان تهران از طریق دو سامانه شرق و غرب به شرح زیر است: سامانه شرق شامل سدهای لار، لتیان و ماملو و سامانه غربی شامل سدهای امیرکبیر و طلقان است. در سال آبی گذشته، حدود یک میلیارد و 25 میلیون مترمکعب آب از سرورهای آبی سطحی و زيرزميني بريا تحميل اب شرب استان تهران اختصاء يافته است.

سدهای پنج گانه تهران عمدتاً آب شرب شهر تهران و شهر کرج را تامین می کنند، آب سد طالقان از طریق یک خط لوله 62 کیلومتری به قطر 1800 میلی متر به آب بلقان کرج منتقل می شود. با انتقال آب از سد امیرکبیر به نظافت خانه های تهران هدایت می شود.

آب شرب انتقالی سد لار نیز از طریق تونل و خط لوله به تهران ارسال می شود که بخشی از آن به تصفیه خانه پنجم تهران و بخشی دیگر نیز به دریاچه سد لتیان منتقل می شود. به شرب خانه نوبور هفتم شده و پس از عز فرآبنده های فرائی به تشرین اب شرب شهر تهران میــــــشود. افزایش جمعیت، اقلیم و منابع آبی منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد و وضعیت را تغییر می دهد. تغییرات اقلیمی بر سرورة آبی تهران اثربهاز است.

குர்கை பியை பார் கார் கார் கார் வேரிக்க்குக்குக்க்கு ، தெர்ப்பு ப்ப்ப்பு வெர்ப்ப்புக்கு ؛ نیاز به بازسازی و گسترش زیرساخت های هیدرولیک برای استفاده از آب پایدار. مشکل و مشکل ناشیй за частовый доставые недвижимость бех آبرها و سافره های آب گامولی оз чантихайы мхом тамин аб брай техран ист. Доф шавоей др махал, место раздение межать бряй положеми и бездержими и зминий в жизные и жизни и мифиотный наший оз ужизный между за песаб и фильмите недели ми шуд.

مشکل آب تهران به تدریج به یکی از مهم ترین چالش های پایتخت ایران تبدیل شده است. اگر نمی خواهید بار جمعیتی استان تهران را کاهش دهید و به تدریج سیستم آب و فاضلاب را مدرن کنید، به تدریج مشکلات این بخش در دهه های گذشته سخت تر می شود.

*منتشر شده در جادی شرک عیسی 15 آبان 1401

6565