اقتصادی

تخریب باقی‌مانده متروپل تا ۱۰ روز آینده / ساختمان‌های مجاور تخلیه می‌شوند

Есна/хозстан مدیر اجرای پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد از تعطیلی کارگاه متروپل آبادان خبر داد و گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده تا 10 روز آینده باقیمانده سازه تخریب و عملیات تخریب انجام می شود. .

فرهاد آریا دوست در گفت وگو با دوران خبر اظهار کرد: پس از بازدید میدانی از محل پروژه تخریب بقایای ساختمان متروپل به دلیل رعایت نکردن موارد ایمنی و تردد افراد مختلف، اداره کار طی نامه ای درخواست کرد. از سوی دادسرا توقیف کارگاه که این درخواست با تایید دادستان اجرا شد.

وی افزود: در این درخواست مواردی از قبیل استقرار نیروی اداری برای حفظ نظم تا پایان پروژه و تخلیه ساختمان های همجوار تا شعاع 60 متر، جلوگیری از تردد افراد مختلف و رعایت رعایت اصول ایمنی کار مورد تاکید قرار گرفت.

مدیر پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد گفت: از روز گذشته و پس از تعطیلی کارگاه، خیابان های منتهی به ساختمان متروپل (تقاطع امام و امیری و امیری به سمت متروپل) با تقسیم کننده های ترافیکی مسدود شده است. تا شعاع 60 متری برای جلوگیری از تردد باشد

Аря дост керд: بر اساس این مکاتبه با دادستانی، تقاضای همکاری نیروی اداری برای تخلیه ساختمان های اطراف کلانشهر را داریم و از امروز این درخواست به دادسرا ارسال شده است.

وی افزود: بنا به دستور اجباری دادستانی قرار شد کلیه ساختمان های اطراف با هر نوع کاربری تا شعاع مذکور توسط نیروی اداری تخلیه شود تا در مجموع با رعایت موارد ایمنی کارگاه می تواند بلند شود و عملیات تخریب ادامه یابد.

مدیر پروژه منطقه آزاد گفت: در صورت فراهم شدن شرایط لازم، طبق برآوردهای انجام شده تا 10 روز آینده، بافت باقی مانده تخریب و عملیات تخریب انجام می شود.

اریا دوست افزود: قرار است بقیه سازه که تقریباً در قسمت میانی قرار دارد، به سمت قسمتی از زمین خالی کلانشهر تخریب شود، اما با توجه به اینکه ارتفاع سازه حدود 36 متر است، برخی غیرقابل پیش بینی هستند. مواردی نیز پیش بینی شده است.

انتهای پیام