حوادث

تعیین تکلیف ۱۲۹ ساختمان پرخطر تا پایان سال


به گفته رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران ۱۲۹ ساختمان در وضعیت بحرانی در تهران وجود دارد که تا آخر سال تعیین تکلیف می‌شوند.