اجتماعی

تقویت ساختار سازمان اجتماعی در دستورکار وزارت کشور

رييس عرض المزيد امور جميعة تقديم كرد: تحميل ستقراة عرض المور جميعة كيشور در دستور كار كار دارد.

محمد عباسی در گفتگو با دوران خبر، وی در تشریح اقدامات سازمان امور اجتماعی در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی گفت: به درستی و عاقلانه جایگاه رهبری در سال 1395 موضوع کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی بوده است. او خطاب به سیستم یادآوری‌ها و تأکیدات.” مهم در همان زمان دردون و در همان زمان موج عربی اي شكل grip

اضافه کردیم که نباید یکی از آسیب های اجتماعی را در سیستم مدیریت بپذیریم که هر گاه رهبرانقلاب به موضوعی اشاره نمی کنند، موجی ایجاد می شود و آرام آرام فروکش می کند و این آسیب در تمام مدت وجود داشته است. از جمله 6 سال گذشته که آیین دابون را داشتیم و ارام ارام توجهات کاهنا پیدا کرده است.

عباسی رمضی داد: اما در دولت سیزدهم به کند دیلیل در حال شکل کیری یک ارداد که تر شیدم; رویکردهای این دولت نسبت به دولت قبل نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی بیشتر است و اراده ها با فرهنگ شکل می گیرد تا ظرفیت و جایگاهی ایجاد شود اما در فاصله ای که ساماندهی امور اجتماعی به عهده ماست. ما به این نتیجه رسیده ایم، در گذشته وزارت جوانان به منظور صدور دستورات مقام معظم رهبری با مشکلاتی همراه بود که یکی از آنها این بود که سازمان به شکلی شکل گرفت که را به خت کند، نکهتیم، این سازمان قدرتمند و قوی بود که به طور مستقل تشکیل می شد و می توانست همه ظرفیت های دستگاه ها را با هم ترکیب کند.

وی تھید کرد: چونین اورگانیції др экспість шкул награфте аст в да бех длям ейн ишдим کاخ اورگازіница чабк в могтадри шкул дейм; زمانی که سازمانی متولی سازمان است باید در نامه دارای اختیارات بالایی باشد تا خودرو یخ نزند. بنابراین از فرصت برای حل مشکلات اجتماعی دولت و از رویکردهای رئیس جمهور برای حل معضلات اجتماعی استفاده می کنیم.

مدیرعامل سازمان امور اجتماعی کیشور در بخشی دیگر از شرکت خود با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم در بین مردم امید ایجاد کنیم، گفت: شاخص عمومی نیست زیرا ممکن است دقیق نباشیم و بحث تمام نشده باشد. .

وی افزود: دو سال پیش ویروس کرونا باعث کاهش فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی شد و حتی فعالیت‌های تحصیلی نیز به دلیل توقف فعالیت در دانشگاه و مدارس متوقف شد. ذا اقا سوال جلوس ناش اما با کاهش دریجی این نظریات شاه شائوف در اقامات همراه با جلندر است. رئیس جمهوری خلق نیز در جلسات شورای جامعه ویژه است و با مشارکت رئیس حزب خلق و وزرای دست اندرکار، مقابله با آسیب های اجتماعی بیش از پیش تقویت می شود.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید