بین الملل

توافق بنت و لاپید برای انحلال کنست

نخست وزیر و وزیر امور خارجه رژیمی بر سر حلال کنست در روزهای آینده به توافق رسیدند.

ه ه ه ف ف و و (و و و ((و ((و (((((((((((((((((((((((((

روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که توافق بین بنت و لاخید

شکست کابینه بنت در تصویب پیش‌نویس قانون مرتبط با شهرک نشینان، مرور کرانه باختری، احتمال برگزاری انتخابات برای پنجمین بار طی سه سال را تقویت کرده است.

در پی شکست کابینه ائتلافی بنت در تمدید قانون آپارتاید و تصویب پیش‌نویس قانون مرتبط با شهرک‌نشینان و تصمیم‌گیری «نیر اورباخ» (از حزب ایمینا) برای خروج از ائتلاف حاکم، نفس‌های دولت‌های دولتی شیکننده به شماره افتاده و اسرائیل به فروپاشی کابینه و برگزاری آن. برعکس این موضوع صادق است.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید