اجتماعی

توان لجستیکی و نیروی انسانی اورژانس اجتماعی ارتقا می یابد

دوران خبر / گیلان معاون بهزیستی کشور، از ایجاد تحولات مثبت در حوزه اورژانس اجتماعی بهزی خبر داد و اظهار کرد: به زودی شاهد ارتقای توان لجستیکی و نیروی انسانی اورژلنس اجتماعی بود.

محمد نصیری در آیین معارفه مدیرکل جدید بهزیستی استان گیلان، با تاکید بر توجه سازمان بهزیستی چرخش نخبگانی، اظهار کرد: کار منسجم و تشکیلاتی در دستور کار سازمان بهزیستی قرار دارد.

وی استان گیلان را اولین فهرست حوزه های اجتماعی و توانبخشی دانست و افزود: بسیاری از مراکز نگهداری و توانبخشی سازمان بهزیستی با ابتکار گیلان راه اندازی شده است.

توصیه می شود از هیچ یک از ابزارهایی که می خواهید استفاده کنید یا نیاز به اتصال به دستگاه دیگری دارید استفاده نکنید.

نصیری، بهزیستی را فرصت خدمت به عیال الله دانست و عنوان کرد: خدمت به افراد توانخواه و مددجو و رفع مشکلات آنان از شئون عاقبت بخیری و مصداق آیه ‘أمن یجیب المضطر إذا دعاه و یکشف السوء’ است.

وی در ادامه از ایجاد تحولات مثبت در حوزه اورژانس اجتماعی بهزیستی خبر داد و بررسیان کرد: به زودی شاهد ارتقای توان لجستیکی و نیروی انسانی اورژانس اجتماعی بود.

اگر اینطور نیست، شاید پروفایل شما وجود نداشته باشد.

اگر تغییراتی در این مجموعه داده وجود دارد:

با عنایت به سیاست ها و پژوهش های سازمان برای توسعه مبانی رفاه اجتماعی، توانمندسازی و خدمات رسانی پایدار و پایدار به آحاد جامعه هدف معزز، انتظار می رود ماشین ها و توانایی های خود و مجموعه آن مجموعه را در جهت مدیریت بهینه امکانات و امکانات موجود، سرمایه ها و منابع. انسانی و بهره مندی از توان و همراهی کلیه کارکنان و افراد توانمند و سختکوش جهت نهادینه سازی، تقویت و توسعه اخلاق و رفتار حرفه ای و ترویج نگرش تخصصی به مسائل با رعایت اصول عدالتمحوری، قانونمداری و پاکدستی و فسادستیزی اهتمام می کنند.

موسیقی، ویدئو و ویدئو

بازی را به خاطر بسپار

دیدگاهتان را بنویسید