حوادث

تکذیب آلودگی آب میناب


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با بیان اینکه تاکنون گزارشی مبنی بر آلودگی آب در مناب گزارش نشده است، این موضوع را قویا تکذیب کرد.

دیدگاهتان را بنویسید