حوادث

تکرار مسمومیت دانش‌آموزان قمی در مدرسه


دانش آموزان چهار مدرسه در قم امروز ۱۶ بهمن‌ماه بر اثر استنشاق گازی نامشخص مسموم شدند.