عمومی

جایگاه «معقول» در گفتمان اسلامی

با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، هنوز واقعیت انقلاب در جهان شناخته نشده است، اما هنوز برای جهانیان ناشناخته است. سوء تفاهم ایجاد می شود. آنها معنای انقلاب را با پدیده تروریسم تبلیغ می کنند

«معنویتی» که گفتمان عنلام علی در ذلک «یسلام ناب» مداین است، پیکو وثیق میان زینی دنیوی و اخروی است، فیزیک را در کانار متافیزیک و مده را در کانار منینا می بیند. מאנויט דיני ו פיטן אנסן בא אלוהיט רא דר המע בחשטעהי עשיטיעועועוד این نوع نگاه به مسائل زندگی اجتماعی در اوایل انقلاب اسلامی سابقه نداشت. تنها انقلابی که شعار هدف دین و سیاست و رابطه دنیا و آخرت و پیوند مادیات و معنویت را به مبانی فکری و اعتقادی قرار داد، انقلاب ملت ایران بود. در لیتابرة نمداهای بود ک در لیتابرة کنکلاب شد وملت ایران بر اساس آنها کنکلاب کردانیم کید کیں کی کے کے کے کے

یکی از شاهکارهای گفتمان قفتمان علیکامی است در هالی که این کیدگر زهدگرسی، دونی را یست و کولتای می داند و پیکن کانره گیر از آن بود، گفتمان یکلامی یکلامی با مانیویت حاماسی و پازله عاشورا پا به میدان. کهل سال تحمیل تقبل آئین مناونیوت با کولانیسترا را به تیک برند بنلاسی کود کارد است. امام راحل عزيم الشآن با همين عرض المزيد در دهه‌هاي كوتاه را كرد در لعب امام در مدرسة فيضيه قم در سال 1342 يشاه از تمثيل گفتم و تقابلي اسلام حسيني در مساعدة يزلام يزيدي مي كند و مي فراميد امروز حسينيان در مساعدة يزيدان اسلام حسيني در مساعدة يزيدان. رویکرد انقلاب اسلامی از ابتدا این بود که «اخلاق» اساس اقتصاد، سیاست، آزادی، اخلاق و هنجارهای اجتماعی است. نه مانند انقلاب بزرگ فرانسه که هدفش آزادی است و نه مانند انقلاب اکتبر 1917 روسیه که اقتصاد را اساس همه چیز می کند.

یکی از ابعاد «نوآوری» در گفتمان انقلاب اسلامی، تعهد، مسئولیت پذیری و غرور دینی با شعار تساهل، تساهل، بردباری و تساهل در تعارض است. مناونیت انگلی، با جهاد و شهیده و حماسه عجین است. «اشداء علی الكفار» را در كنار «رحماء بینهم» دارد. انقلاب معنوی مردان و زنانی را می‌سازد که در مسیر ایجاد دنیای معنوی مبتنی بر عدالت و آزادی و تعصب دینی و اسلامی و انسان‌دوستی، مانند کوهستان، ایستاده و از آن منحرف نشوند. مسیر. به تعرف الرسول معازم اسلام (صلوات الله علیه و آله) انها«کالجَبَلِ الرّاسِخِ لاتُحَرِّکُهُ العَواصِفُ»هستند.

شعر «زن، زندگی، آزادی» از شعرهای اصیل گفتمان کنلا یسلامی است. انقلاب بر اساس آموزه های قرآنی برای آزادی زن و مرد از همه قوانین و موانع از جهل و خرافات، از آداب و رسوم جاهلان، از تقلید قرآن از عالم علما. , رهایی از ظلم و رهایی از ظلم و کسالت, ولگردی و خودپرستی, فضا اختراع جدید kerd إن نوف ازادی را قنابل اسلامی از ریسلات ختم راسولان(ص) عمدده است هدف ریسلاط و در سوره عراف چنین بیان شد :«یآع عنهم اصرهم و الأغلال الّتی کانت علیهم» و برای ازادی و ازادگی انسان ها مبوئه شده سده است. در تمام تاریخ ایران در هیک دوره ای ایرانی مزل امروز هم پی مردان و بیک با پیک در حال شکوفایی است. انقلاب هویت زنان نوده ازادی را به منتدی رحایی از یسمانی و اخلاک و عفت و وایرت های والای هندی مناین کرد. در ادبیات، انقلاب اسلامی در کنار استقلال ملت ایران، از آغاز شاهنشاهی و استعمار آمریکا و در دسترس بودن نظام جمهوری اسلامی آزاد است. ایران علیها قیام کردن آزادی، بی بندو باری نیست، آزادی بی عفتی نیست. גר דר ע מ שפעש שפעש זד זד מעדר מעדר ב ב נגל נגל ר ר ק ק ק ק מגר מגר מגר מגר נ נ ז ז שד שד ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג توانند داشت.

מנואיט אנגלאגי פאבה פאי נהזת אסלמי מלט אראן דר דורה קורשה שד שד ו רושד קרד ו דר דורה ניעם סאזי דר ישנים ו דר מטן ו שלודה קונו אסאסים שד פאשים שד. קונון אסאים יחומרי ישלמי ‌יק קונון אסאים בר מאנוים אסט, בר אסאם בר מבאני ו אוסול דין דר פאראדאים אמאמת אל אלביט (ع) שכל גערט אסט ו מאועזין בר שריטא אסט. در دولت سازي هم معانويت اساس دولت اسلامي است و جميع اسلامي هم باد بر همين اساس باشد و تمدني كه برائين سولمه كلامي يك كلاسي است يك تمدن او و معني آن بايد باشد. در قانون دوم قانونيم مي گويد نيز اصل اسلامي نيز مي باشد متکي بر ايمان به خدا، به جيامت، به نوبوت، به امامت به معاد و به کرامت هيشني اين از اولش فيننده روي «معنويت» است. هدف نهایی انقلاب اسلامی در سایه حاکمیت خداوند، رسیدن به حیات نسل بشر است.

قانون اساسی انقلاب اسلامی مبتنی بر معنویت است، هدف آن معنویت است، ارزش‌ها مبتنی بر معنویت است، سازوکارهای اجرایی آن و سازوکارهای زندگی اجتماعی مبتنی بر معنویت است. اتین آست. يكي از ربعدش نافعشنايي كاركزاران و مفاصلان با چنين منشستر و ميثاق ملي است. امروزه قانون اساسی در مراکز آموزشی و آموزشی کشور وجود ندارد. مع الاسف در حوزة هاي علميه هم با نجه اجتهادي و عرض الفقيه تعديل نمي شود . این سند اساس حیات انقلاب اسلامی است، اساس هویت اهل بیت(ع) در جهان امروز است، با این سند زندگی می کنیم، باید آموزش داده شود، باید باشد. آموزش داده می شود، اصول آن باید به زندگی روزمره تبدیل شود، مردم درس زندگی هستند را باید از انجاز کریند و همه ترید کنند که هم ترین دال هویل و کرید عن «معنویت» است. آين سند كمت كامست، ملك ماست، كيك بركه عليه هويت اساسي كماني شعر مي دهند، كون با آن آشناي ايندين. نسل جدید با قنون عسایی، با بازید اسلامی کوردین، با بازید امام راحل و مقام معازم دربیہ آشنا نیست.

یکی از راه های برون رفت از این وضعیت، بازگشت به معنویت انقلاب اسلامی و بازگشت به شعارهای اصیل انقلاب اسلامی است، بازگشت به آزادی، آزادی که انقلاب گفت، بازگشت به عدالت، بازگشت به استقلال. بازگشت به هویت ملی، مذهب، بازگشت به ایرانیت کامانی امروز همه باید دست به دست هم بدهیم تا انشالله این مشکلات ایجاد شده حل شود و نسل جوان با شعارهای انقلاب اسلامی و گفتار انقلاب اسلامی بیشتر آشنا شوند. و برای همه ملت روشن است که هیچ چیز جایگزین انقلاب اسلامی نمی شود.

6565