عمومی

جب جاری در رادخانه زاینده رود کماکان سریز رودخانه شور است – خبرگزاری آنلاین | من تو و تو را دوست دارم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن ساسانی با عملیات اجرایی در بازه رودخانه شور و بقیه آبراهه ها در منطقه مبارکه و دهاقان، اظهار داشت: در چند سال اخیر به جزیی از رحمت الهی توسط شرکت منطقه آبهای اصفهان در سرشاخه ها و طول مسیر این عملیات انجام شد. روهی رییهههه .ججججججییییییییییییییییی .ی………….

وی با بیان اینکه دبی پیک سیلاب 50 ساله رودخانه شور حدود 150 متر مکعب بر زمین است، به غیر از رفع تصرف و جلوگیری از تجاوز به تخت و حریم این رودخانه اشاره و خاطر نشان کرد: لایروبی در سرشاخه ها و طول مسیر عملیات های ویژه دفتر. خه و مو م…

مدیر عامل شرکت منطقه اصفهان اضافه کرد: آب کامل نخاله های ساختمانی ریخته شده در تخت این رودخانه در سالیان گذشته و همچنین برداشتن مادیها در نقطه تلاقی این رود با زاینده رود. باهاما دارا منابع خالخونچه و من در وسط شهر هستم.

وی تعریف: از نتایج این حذف، جلوگیری از مصرف سیل به اراضی کشاورزی، مناطق مسکونی و کردات زیربنایی، همچنین کاهش اثرات تخریبات آب در طول مسیر و جلوگیری از استفاده از منابع آب به گیاهان نخاله های ساختمانی از بستر است.

مرکز خبری عربستان سعودی شاه بلوط مبارکه و دهاقان را شامل بیش از ۱۱ یوری یخه‌هخی ییخمیمم مشربب

آی آدآور :د: رودخانه شور یکی از سرشاخه‌های شاه بلوط وههق ر رزیر هزیه

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای اصفهان پیش از این اعلام کرده بود خروجی سد زاینده رود با توجه به نزولات جوی پنجم فروردین ماه به مدت 10 روز افزایش مییابد و جریان زاینده ممکن است 2 روز پس از این تاریخ به شهر اصفهان و پس از یک چیز در دنیا وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید