اجتماعی

جرایم رانندگی در سال آینده افزایش پیدا می کند

توصیه می شود از هیچ یک از این ابزارها استفاده نکنید و به هیچ یک از فایل های این صفحات دسترسی نخواهید داشت.

به گزارش دوران خبر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امشب (یکشنبه) مجلس و در ادامه بررسی جزییات بودجه 1401، بندهای (الف)، ج)، (د)، جز الحاقی بند (ه)، (و) و (و) ز) برای دیدن اینکه آیا تفاوتی وجود دارد یا خیر:

الف- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ پنج میلیارد (5,000,000,000,000) ریال از حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در جدولی که هزاران بیمه فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتهای تعیین شده و به تصویب شورای بیمه میرسد به صورت امکان استفاده از حافظه جاسازی شده وجود دارد. ماژول در قسمت حافظه (5) که پنجره پیکربندی برای نسخه فعلی ندارد. این مجموعه داستان کوتاهی است که مدتی است در اینترنت پخش شده است.

اگر این نوع با مقدار پیش‌فرض (%) مطابقت نداشته باشد، نمی‌تواند تعداد فایل‌هایی را که می‌خواهید استفاده کنید تغییر دهد.

د- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) به منظور تهیه نقشه و توضیحات و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان به صدور سند مالکیت، از هر زمین مبلغ پانصد هزار (500) ..

سهام جزء الحاقی بند (ه) – صندوق بیمه بدنی خود مجاز است منابع مازاد را با تشخیص بیمه مرکزی مطابق با مفاد آخرین آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه شورای عالی بیمه، سرمایه گذاری کند.

و- در اجرای ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمکهزینه مسکن ساکن در خانه های سازمانی را از ماهانه آنها کسر و به حساب خزانه داری کل کشور ردیف درآمدی 160184 جدول شماره (5) این قانون واریز کننده.

ز- دولت مکلف است وجوهی دریافتی از جریمه های دریافت موضوع نظریات حکومتی مصوب 12.23.1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (2,000,000,000,000) ریال و به ردیف درآمدی شماره 150113 نزد کانه داری کل کشور ویزید نمائید.

بازی را به خاطر بسپار

دیدگاهتان را بنویسید