عمومی

جرا جنگ؟


زلازویتس می گوید: «جنگ جز استمرار سیاست به وسایل دیگر نیست».

دیدگاهتان را بنویسید