حوادث

جزئیات آتش سوزی جنب مجتمع قضایی سنندج


روابط عمومی دادگستری کردستان جزئیات آتش سوزی نزدیک مجتمع قضایی شهید قدوسی و شهید بهشتی سنندج را تشریح کرد.