اقتصادی

جزئیات جدید از سانحه قطار مشهد – یزد/راننده بیل مکانیکی مقصر است

کمیسیون عالی سوانح با اشاره به ادامه بررسی و ارزیابی سانحه ریلی رخ داده برای قطار مشهد – یزد، گفت: راننده بیل مکانیکی به محل اقامتی که مشخص نیست با خط ریلی را رعایت کرده و باعث بروز این حادثه شده است.

محمدح اسماعیلی در گفت وگو با دوران خبر درباره دلیل و چرایی بودن سانحه ریلی که امروز باعث شد پنج واگن قطار مسافرتی مشهدیزد واژگون شود، اظهار کرد: فرضیات درباره چرایی سانحه ریلی امروز مطرح شده است اما در صحبت هایی که با پیمانکاران انجام شده است. دست اندرکاران این خط ریلی داشتند، پیمانکار راه آهن در حال تغییر خط تغییر تراورس بوده و به همین صورت است.

وی در پاسخ به سوال مبنی چرا در زمانی که خط فعال بوده و در آن مسیر انجام شده بیل مکانیکی در کنار خط ریلی حاضر بوده است افزود: بر اساس پروتکل‌های اعلام شده است که همیشه آن را به پیمانکاران می‌دهند که می‌توانند کمتر از تجهیزات و تجهیزات استفاده کنند. ماشین آلات مانند بیل مکانیکی از خط ریلی باید سه متر باشد اما چه اتفاقی افتاده است که این دستگاه بیل مکانیکی در کنار خط ریلی و بدون فاصله ایمن وجود داشته باشد، مشخص نیست. هم اکنون در حال بررسی بیشتر هستیم. راننده مای ندارد الرمهجر دا دمه دا وشدمهاتردما دمه درشدمهدماتردما دمه درشارومر دار درهدماتردما دمه درشدمه درندماترد

کمیسیون عالی سوانح با بیان اینکه هم اکنون در حال گفت وگو و بررسی های مختلف برای کشف اصلی علت بروز این سانحه و تشریح عوامل آن هستند ادامه داد: بر اساس پروتکل ها زمانی که خط فعال می شود و اصطلاحا یک خط را آزاد می کنند، ماشین آلات و تشریح می کنند. تجهیزاتی مانند بیل مکانیکی باید از خط آهن فاصله بگیرند و از مناطق خارج شوند. اما در این واقعه با وجود ساعت ۴:۳۰ صبح امروز این خط ریلی فعال شده است بیل مکانیکی بدون رعایت فاصله ایمنی در آنجا که داریم آن را بررسی می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا بیل مکانیکی در فاصله حدود نیم ساعت قبل از این سانحه در کنار خط حاضر در حالی که حدود یک ساعت قبل از این قطار، قطارهای دیگری بدون سانحه از آن منطقه عبور کرده است، گفت: این زمینه هنوز اطلاعات دقیقی نداریم و در حال بررسی آن هستیم تا ببینیم چرا این فاصله باید رعایت شود اما تا کنون و بر اساس بررسی‌ها به این نتیجه رسیده‌ایم که خود بیل مکانیکی باعث حادثه نشده است، بلکه در هنگام چرخش با قطار برخورد کرده است. ه به نظر می رسد راننده بیل مکانیکی در حال فاصله گرفتن از قطار بوده اما هنگام حرکت و چرخش این ات

اسماعیلی اعلام کرد: به محض نتیجه گیری نهایی و مشخص شدن همه جزئیات و جوانب این سانحه، گزارش آن را ب.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید