ورزشی

جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با حضور سراجی و شهره موسوی – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

صبح، صبح، بعد از ظهر، بعد از ظهر، بعد از ظهر، بعد از ظهر، بعد از ظهر، بعد از ظهر، بعد از ظهر، بعد از ظهر، بعد از ظهر، بعد از ظهر، بعد از ظهر.

شهر موسی مکانی زیبا برای زنان بود و هفت روز متوالی شهر پر از جمعیت بود. این همان حالتی است که موسی در آن بازداشت شد و این وضعیت زندگی است که در آن دستگیر شد.

مهرداد سراجی دیگر عضو هیئت رئیسه هم بود که در جلسه قبلی غایب امروز به فدراسیون فوتبال رفت

فیتبال فتبال صبح دوشنبه سه شنبه نیز در ساختمان فدراسیون فوتبال تشکیل جلسه

دیدگاهتان را بنویسید