استان ها

جیب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پر پول می‌شود

ابلاغ قوانین مالی، واردات و عوارض شهرداری ها و بخشداری ها.

مدیرعامل سازمان امور مالی شهرستان کیشور طی بخشنامه ای قانون مالی، واردات ثابت و عوارض شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/04/01 به ادارات کل امور مالی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری گروه اقتصاد، به گزارش سازمان امور مالی کیشور، در مسیر تحقق شعار ثروت مردم برای حفظ دیوان مالی و توسعه مناطق مختلف کیشور، بخشنامه ای در رابطه با مفاد قانون مالی واردات و مصارف پایدار شهرداری ها و دهیاری ها از سوی دکتر انصارالله (ع) صادر شد. داوود منظور رئیس سازمان امور مالی کیشور به ادارات کل دارایی به شیر کیشور ابلاغ شد.

در متن بخشنامه رئیس کل سازمان مالی آمده است: به استناد ماده (7) قانون واردات پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ماده (280) قانون امور مالی مستقیم به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می شود.

سازمان امور مالی جوانان موظف است یک درصد (1%) از کل درآمدهای دریافتی این قانون را به وزارت امور جوانان به خزانه واریز کند. حمایت از اجرای راه های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و ارائه تسهیلات بین شهرداری های زیر 250 هزار نفر (هفتاد درصد (70 درصد) شهرهای زیر 50 هزار نفر بر عهده وزارت امور جوانان است. و مناطق روستایی شهرستانهای مرتبط و سی درصد (30%) شهرهای با جمعیت پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر و مناطق روستایی شهرستانهای مرتبط، بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت جوانان و با همکاری. با شورای عالی استانها ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کیشور تهیه و ابلاغ خواهد شد. دارایی سازمانها و مؤسسات مرتبط با شهرداری که به موجب قانون برای انجام وظایف شهرداری شخصی در امور عمومی شهری و خدماتی تشکیل شده و صددرصد (100%) سرمایه آنها مربوط به شهرداری می باشد. با نرخ صفر محاسبه می شود.

سازمان امور مالی شهر کیشور موظف است براساس ماده (11) قانون واردات و هزینه های پایدار شهرداری ها و دهیاری ها، میزان واردات، دریافت و توزیع مالیات را گزارش کند. ارزش افزوده سهام شهرداری ها و دهیاری ها (به تفکیک هر یک از شهرداری ها و دهیاری ها) به کمیسیون های داخلی کیشور و شوراها، امور اقتصادی و عمرانی شورای اسلامی، شورای عالی استان ها و وزارت اعلام شود. کیشور

همچنین بر اساس تبصره ماده (15) قانون فوق الذکر، اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های شهرستان کیشور به عنوان نهاد دولتی وابسته به وزارت کیشور توسط هیات وزیران تهیه و به تصویب هیات وزیران رسید. وزیران ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون.

انتهای پیام