عمومی

حروف بزرگ در 15 قرآن نصور توریسی اردبیل – اینگای آنلاین | اخبار ایران و جهان

به لوگر منتدر آنلاین، نجار سرید الاطلاق عصر یکشنبه در سہتہ شوریا آلیکین لرکتی ردبیل کردی کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کل کل کل کے ہے کے ہے کردبیل در کردبیل

وی کاکترنشان کرد: آن 15 توریشین کے در شهرستانهای اردبیل، خلخال، پارس‌آباد، نیرکوثر, سرعين, غرمي و مشگین شهر برسا قوانین و مقررات وزارت لرجسته‌فرهنگی در اختیر فیلم.

معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل با بیان اینکه آماده پذیرش سرمایه گذاران و کارآفرینان صنعت گردشگری در اردبیل هستیم، تصریح کرد: سرمایه گذاران می توانند از تاریخ 5 آذرماه تا اول آذرماه از آن استفاده کنند. سال جاری اعلام آمادگی و اخذ مدارک اسناد مربوط به حمایت مدیریت سرمایه گذاری سرمایه گذاری میراث میراث استان اردبیل.

سريع الاطلاق از شاخص های مهم گردشگری در این استان می توان به مراقبت های بهداشتی، آب درمانی، گردشگری سلامت و گردشگری مبتنی بر بناها و روستاهای تاریخی با هدف گردشگری اشاره کرد.

2023 با برنامه نویسی آردبیل 2023 را ردبیل می بینید.