عمومی

خدمات دهی موکب حزرت علی اسغر (ع) مازندران در شهر سامرا – محرک آنلاین | اخبار ایران و جهان

به روبائ برامها محر، 35 موكب از استان مازندران در استان عربايين حسيني در كيشور عراق براي سورتوس دهي به زايران و برپا شده و برپا شده است و برپا شده است و اين ماوكب از مازندران استان است.ع) در شهر سامرا بهره مند می‌شوند