عمومی

خلید اب تهران به کجا میانجامد؟

«مسیله اب تهران به‌تدریج به یکی از اساسی‌ترین کلکتین‌های ایران تبدیل شده است. اگر به فکر کاهش بار جمعیتی استان تهران و نوسازی تدریجی سیستم‌های آب و فاضلاب نباشید، به تدریج مشکلات این بخش در دهه‌های گذشته به مشکلات امروزی تبدیل می‌شود».

به روگر دوران خبر، در منتدمی در جادیکی شرق محدی زارع وشید می گوید: «چهارشنبه 11 آبان 1401 در تهران دکر کام اب است و در فیک که بران نبارد، در زینتمر دکر مشکل شد. شهردار شورای شهر تهران می گوید طرح بازیافت آب تهیه شده و به زودی در شورا بررسی می شود. شرکت آب و شوویت استان تهران درادن کرد 18 درصد سدهای تهران اب دراند. کیشور در سال 1399-1400 در فصل خشک در 50 سال گذشته رتبه سوم و در سال 1400-1401 رتبه یازدهمین فصل خشک را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار دفتر اطلاعات و داده های آب کشور، میزان آب در 30 روز از سال آبی 1402-1401 حدود 18.12 میلیارد مترمکعب بوده که شاهد کاهش 14 درصدی میزان آب هستیم. آب ورودی به مخازن نسبت به سال آبی گذشته برنگ اب شرب دراینی تهران حود سه میلین مترمکعب است. آب استان تهران با حدود 13.5 میلیون نفر جمعیت از آب های سطحی و زیرزمینی تامین می شود.

بر اساس گزارش آب منطقه تهران، در دوره احمدشاه قاجار، حدود 48 موقوفه و خصوصی وجود داشت که در مجموع حدود 60 تا 70 سنگ آب داشتند و هر 10 تا 15 روز یکبار آب را به آنها تقسیم می کردند. محله های مختلف شهر اما آب آلوده بود و باعث مسری و خطرناک شدن این بیماری می شود. به همین منزور در سال 1301 مفاصلان کیںتد رمیں لولپـکشی اب تهران وردندند; اما بلدیه آن زمان چند پیگیر امر لولکشی نشید و تا کودر سال 1306، بردون تهران از اب لولکشی بی‌بهره. سپس در اوایل دهه 1330 در منطقه جلالیه تهران (بلوارکشاورز، خیاب فاطمی) که محل تمرین بود، اولین تأسیسات تصفیه آب ساخته شد و آب از کنار رودخانه به سمت تهران پاکسازی شد. و در مسیری به نام بلوار خرج (بلوارکشاورز امروز) ترائة داشت، به حوزه‌های ابگیری استنایلات هیدات شد.

اجرای طرح اولیه لوله کشی آب تهران برای جمعیتی معادل 900 هزار نفر در سال 1329 آغاز شد. مهدی بازرگان در سال 1331 به درخواست مرحوم دکتر محمد مصدق نخست وزیر تهران متولد شد و به همین منظور دو خط فولادی به قطر 40 اینچ و ظرفیت 242000 متر مکعب در شب ساخته شد. انتقال آب از مخزن بلقان. با تکمیل شبکه لوله کشی شهر تهران، دومین خانه سکونتگاهی در این شهر در سال 1342 و سومین خانه مسکونی نیز برای استفاده از آب های سد لتیان در منطقه حکیمیه تهران، پارس ساخته شد. اب حوزه لتیان (جاجرود) در شمال‌ شارکی شهر تهران درخورتوگهی از نیاز آبی شهر تهران را می‌کند. سد بتونی لتیان 30 درصد از آب شرب شهر تهران را تحمیل می‌کند.

تحمیل و تصفیف اب ابت استان تهران از تاریخ دو سامانه شرق و غرب شورت می‌غیرد که سامانه شرک شملی سدهای LAR، لتیان و ماملو و سامانه غرب شملی سدهای امیرکبیر و تالقان می‌شود. بر اساس آمار سال آبی گذشته حدود 1.000.000.000.000.000.000 مترمکعب آب از منابع آب سطحی و زیرزمینی برای تامین آب شرب استان تهران جمع آوری شد.

سدهای پنج گانه تهران اکثریت آب شرب شهر تهران و شهر کرج را تامین می کنند، آب سد طالقان از طریق یک خط لوله 62 کیلومتری به قطر 1000 میلی متر به مخزن آب بلقان کرج هدایت می شود. و همراه با انتقال آب از سد امیر کبیر به تصفیه خانه تهران .

آب شرب انتقالی سد لار نیز از طریق تونل و خط لوله به تهران ارسال می شود که بخشی از آن به پالایشگاه پنجم تهران و بخشی دیگر نیز به دریاچه سد لتیان منتقل می شود. ماملو به مرکز درمانی شماره هفت و پس از پایان مراحل درمان به شبکه توزیع شهر تهران منتقل می شود. افزایش جمعیت بر اقلیم و منابع آبی منطقه تأثیر می گذارد و وضعیت را تغییر می دهد. تغییرات اقلیمی بر سرورة آبی تهران اثربهاز است.

بهره وری پایین مصرف آب در کاربری های شهری و روستایی، مشارکت محدود ذینفعان در برنامه ریزی و مدیریت توسعه، نیاز به بازسازی و گسترش زیرساخت های هیدرولیکی برای استفاده پایدار از آب، مشکلات آلودگی ناشی از تخلیه فاضلاب های تصفیه شده توسط آبراه ها و سفرهای آبی تهران است. دفع فاضلاب در ساختمان که باعث ایجاد خطر آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی و خطرات بهداشتی و زیست محیطی ناشی از استفاده مکرر از فاضلاب تصفیه نشده می شود.

مشکل آب تهران به تدریج به یکی از مهم ترین چالش های پایتخت ایران تبدیل شد. اگر به فکر کاهش بار جمعیتی استان تهران و نوسازی تدریجی سیستم‌های آب و فاضلاب نباشید، به تدریج مشکلات این بخش در دهه‌های گذشته به مشکلات امروزی تبدیل می‌شود».

انتهای پیام