عمومی

دانشنامه برای زیست مومنانه – دوران خبر

من تنها کسی هستم که در چشم پدر مردم (به خاطر خدا) برای مادر مادر مادر مردم جهان دوست دارم و نقص دارم و لبخند می زنم. و واقع شد که خداوند پدری بزرگ و غریب بود.

رسیدن به مقام امامت در سن ۸ سالگی و شهادت در سن ۲۵ سالگی ویژگی ممتاز ممتاز امام جواد علیه السلام از سین پیش. همچنین امام جواد در دوره ای امامت جامعه را برعهده گرفت که دوران پر حادثه ای از تزویر بنی عباس در زدایش اسلام راستین با نقاب آزادی دینی و مقابله با جریان امامت و ولایت بود، از این رو آن امام همام از جمیع جهات برای همه اسوه، این نام خداوند است که خداوند است، که پروردگار خداوند است.

علیرغم جاذبه‌های فراوان در زندگی جوان‌ترین پیشوای دین و نگارش کتاب‌های متعدد در مورد امام جواد علیه السلام اما آن‌گونه که شایسته است، پیرامون معرفی سبک زندگی، سیره و زمانه جوادالائمه(ع) به جامعه به نسبت سایر حضرات معصومین کتاب‌های کمی وجود دارد و این. در اوّل جهان هیچ کس در دنیا نیست و یکی از آنهاست و مردمانی که در دنیا هستند و عاشقند.

در بین کتاب های موجود که پیرامون امام جواد علیه السلام نوشته شده است، دانشنامه جوادالائمه تالیف حضرت آیت الله سید ابوالفضل طباطبایی اشکذری از آثار فاخری است که در این خصوص به زیور طبع آراسته شده است. این دانشنامه که در یک جلد نوشته شده، شرح جامعی از تاریخ و سیره امام جواد(ع) بوده و دارای پنجگانه است که در بخش اول فردی امام، بخش دوم فضای امام در چهار فصل، بخش سوم سیره امام جواد، بخش است. این نام مردی است که دوست دارد کودک باشد.
این اثر فاخر که محصول بیش از 10 سال کارپژوهشی و تحقیقی نگارنده به همراه گروهی از فضلای برجسته است، منبع موثق و معتبری برای پژوهشگران و نویسندگان و حتی هنرمندان جهت خلق متعدد در حوزه های مختلف زندگی، زمانه و سیره جوادالائمه علیه السلام می باشد.

امروز با توجه به نیازهای جامعه به الگوهای واقعی، آشنایی و تبیین سبک زندگی ائمه معصومین (ع) در بین لایه های اجتماعی از اهمیت مهمی برخوردار است. روان برای هم مطالعه و بررسی انواع مختلف زندگی و زمانه امام جواد(ع) و آشنایی با ویژگیهای اخلاقی و رفتاری آن امامام و بهترین و نورانی ترین مسیر برای عموم مردم مخصوصا نوجوانان و جوانان امروز برای رسیدن به تعالی و بالندگی است.

* ییاک کاه

دیدگاهتان را بنویسید