استان ها

درخشش خبرنگار ایسنای گیلان در جشنواره ملی رسانه ای تقریب مذاهب

دوران خبر/گیلان خبرنگار اسنای گیلان در مصاحبه و گزارش دو قسمتی اولین جشنواره رسانه ملی مذاهب اسلامی در کیشور که به میزبانی استان گلستان برگزار شد، مقام دوم و جایزه شایسته را کسب کرد.

نخستین جشنواره ملی رسانه ای مذاهب اسلامی کیشور با حضور اماکن استانی و کیشوری در سالن همایش خواهران فردیس دانشگاه گلستان امروز به کار خود پایان داد.

به گفته ابراهیم شهبازی، رئیس شورای سیاسی جشنواره ملی رسانه ای مذاهب اسلامی کیشور، امسال 1078 مقاله از 14 خبرگزاری، 39 خبرگزاری، 31 خبرگزاری و 41 نشریه مکتوب از 12 استان به دبیرخانه ارسال شد. اخبار و کمترین تاثیر را در حوزه مصاحبه داشته است.

پس از بررسی اولیه، این آثار برای داوری نهایی به تهران ارسال شد و در نهایت پس از بررسی هیئت داوران، 29 اثر برگزیده شدند.

شرکت کنندگان در موضوعات «رسالت نهادهای انقلاب اسلامی در حفظ و حراست از رویداد ادیان و احیای تمدن نوین اسلامی»، «جایگاه و نقش هنر و رسانه در رویداد بین ادیان و تمدن نوین اسلامی»، «مکان و نقش زنان در اعتلای فرهنگ» مراسم بین ادیان اسلامی، «جایگاه و نقش شهدا در فرآیند تحقق تمدن نوین اسلامی»، «تکریم و معرفی چهره های مراسم مذهبی بین المللی، ملی و محلی» و «معنوی میراث 11 هزار شهید اهل سنت و مراسم» و موضوع ویژه مدرسه شهید سلیمانی; مراسم الگوی ادیان و تحقق تمدن نوین اسلامی» در قالب تیتر، خبر، مصاحبه، درخواست، یادگاری، کلیپ و تصویر با هدف تبیین و تعمیق وحدت و همبستگی ملل و ادیان در کیشور.

طاهره رفعتی خبرنگار اسنای گیلان موفق به کسب رتبه دوم و نشان شایستگی از سوی هیئت داوران شد.

پایان پیام