حوادث

درخواست قصاص برای زن خیانتکار به جرم قتل مرد همسایه


زن خیانتکار متهم است بعد از افشای ماجرای رابطه پنهانی با همدستی شوهرش مرد همسایه را به قتل رسانده است.