عمومی

در ستایش استرس – استنا

تحقیقات نشان می دهد که استرس ناشی از ورزش یا یک ماشین متوسط ​​می تواند توانایی های شناختی و جسمی ما را در دوران پیری افزایش دهد.

به روگر دوران خبر, کیں مربای مربا نوشته است: «Важган экскраїн, стрес я навигимость дамим бар ехсасси меняфий даранден Ама агра бех шма گفت که استرس در حد ми​​товане позитивный бощед че؟ استرس، همان طور که می تواند به ما آسیب برساند، نقش کلیدی در تقویت سیستم ایمنی، ایجاد ارتباطات در مغز (که عملکرد ذهنی را بهبود می بخشد) و ابداع انعطاف پذیری لازم برای حرکت در مسیر درست در لحظات سخت زندگی ایفا می کند. تحقیقات نشان می دهد که استرس ناشی از ورزش یا یک ماشین متوسط ​​می تواند توانایی های شناختی و جسمی ما را در دوران پیری افزایش دهد.

اولین بار اثر استرس مثبت توسط کار فردوس زبهار، روانپزشک و محقق، در دانشگاه راکفلر نیویورک آشکار شد که در مطالعه رابطه بین استرس کوتاه مدت و سیستم ایمنی بدن آشکار شد. به عنوان بخشی از مبارزه یا فرار. در اواست دهه 1990 استرس به اواست آرا برای ادمی بد توکی‌میشد اما برای زبهار این غیر لوگیک بود: «منطقی است که استرس همیشه چیز بد، مضر و منفی است. پاسخ به احساس اضطراب و نگرانی برای بقا ضروری است. کی مادر حیاتسات عین هوس را باه ما داها تا باه ما کمبوک کند زندا بمانیم وو روشد کانیم»

تحقیقات زبهار و سایر محققان در 20 سال گذشته نشان داده است که دوره های استرس کوتاه مدت می تواند به ما در دنیای مدرن کمک کند.

اثر استرس مثبت بر پیر: دانشمندانی که در حال تحقیق در مورد سن پیری هستند، استرس را به عنوان شاخصی از آنچه می توان توسط ماهیچه ها، رگ های خونی و قلب در پیری کنترل کرد، در نظر می گیرند. жизми в равой сстрес хифиф та медицион, محصولات медуать чемически др хоон бах нам интерлокин ра микиндер качественно использовать систем емени керде во ан ра майкинд та ба инфеционыха конд. استرس सैत نوزادانی که استرس روزانه خفیفی را در دوران بارداری تجربه می کردند، در مقایسه با کودکان مادرانی که از بارداری نسبتاً راحت و بدون استرس لذت می بردند، مهارت های رشد پیشرفته تری داشتند.

راه های مختلفی برای فکر کردن به استرس وجود دارد. علاوه بر فشار و تنش ناشی از حوادث زندگی، انواع مختلف ورزش را می توان به عنوان استرس برای عضلات در نظر گرفت. در حالی که انواع مختلفی از چالش های شناختی به عنوان استرس برای ذهن در نظر گرفته می شود. مانند حل‌کردن یک سودوکو. اندازه مغز در یک دهه پس از 40 سالگی پنج درصد کاهش می یابد و میزان این کاهش پس از 70 سالگی افزایش می یابد. با آين حال، ين كوكث‌شدن در عرض المسن كند ميشود كند ميسود فعالیت هایی که باعث پمپاژ خون در بدن می شوند، مانند راه رفتن سریع، دویدن، شن و ماسه و دوچرخه سواری، می توانند پیری مغز را تا چهار سال تسریع کنند.

در برامن درایه خود را می‌دهد در برامان دراینی کود به عنوان مثال، افرادی که در دهه 50 و 60 کار می کنند نسبت به افرادی که زودتر بازنشسته می شوند انعطاف پذیرتر هستند. در هالی که به‌چالش‌کشیدن کود در دهه‌های اول و نهم می‌توادین موز سالمندان را جوان نهاد دارد»

انتهای پیام