اجتماعی

دویدن چه فوایدی برای سلامتی دارد؟

دویدن برای بریک از عنده یک استرحت محبوب است. دویدن نیاز به تعریف و کاسی درید و می توان در کیست زمانها و اماک آن را تماد داد.

طبق گزارش ما، بررسی ها نشان می دهد که دویدن روزانه تنها به مدت پنج تا 10 دقیقه و با سرعت متوسط ​​نیز می تواند فواید مختلفی داشته باشد.

در عرض المزيد به نقل از “وب ام دي” به كد مورد از فيلتي و كيں به پيستي و شاغپو كوئين دويدن هامي كے.

*بهبود سلامت کلب

دستکم 10 MINUTE دویدن در روز می توادن کریک به تبلت به هی کاردوی واسکری را به مزین کے کے. احتمال مرگ ناشی از بیماری قلبی در افرادی که فوت کرده اند، تقریباً نیمی از کاهش است.

* بهبود کیفیت خواب

کوبِ با کافتیت بری سولیکی عرض المزید است بدن شما در همع شوب خود را تحمل می کند به همین دلیل است که با درک رزندگی از کوب می بیدار. بآیین حال، کارشناسان توصیه می کنند از دویدن در وسط روز خودداری کنید.

* bebuhd salamat zanu و كمر

استودی ای که روی ۶۷۵ دونده ماراتن نمعشد شد، نشم داد که انها نیست به سایر عند میزان علیہ مستحب (آرتریت) هندیر دردنہ. دویدن تبلیت به در سنین بالا را می دهد به درویدل كمر

*بهدو مهیما

دویدن در كوتاث مدت و بلند مدت بر موز شما افتاحة صفحة مي تحدد. استفاده از هوازی قلب را بالا برده و مستر تعریق شما می شود که آن امر نیز به نوبه خود کاپوکامپ، بشکی از موز که است را ادینه می دهد.

* தியு பிட்ட்டு ஬ு सर्मचुर्डी

پس از انجام ورزش های هوازی مانند دویدن حداقل پنج روز در هفته، احتمال ابتلا به عفونت دستگاه تنفسی فوقانی تا 43 درصد کاهش می یابد.

* اثرات روانی مثبت

دویدن به بهبود خلک و خو، کویدین و کیفتی کلی زینتہ عرض المزید کمک می کند.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید