اجتماعی

ذخایر ۱۰ روزه خون در کشور/دغدغه‌ای نداریم


سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: در هیچ یک از شهرهای کیشور نیازی به خون نداریم.