اجتماعی

راهکارهای محاسبه ارزش افزوده دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان

صندوق‌های سرمایه‌گذاری درباره آخرین وضعیت ارزش دارایی‌های دارایی‌های ذخیره شده فرهنگیان، گفت: به استناد پایگاه‌نامه صندوق، هر عضو از ارزش خالص دارایی‌ها تحت عنوان ارزش افزوده می‌شود به عنوان بخشی از سرمایه‌های فرهنگی هر عضو، محاسبه و در زمان بازنشستگی پرداخت شود.

وا ن نور،رو،،او،، با بیان شرایط حاضر جدی‌ترین مطالب فرهنگیان، محاسبه ارزش‌افزوده‌های دارایی‌های مالی است، اظهار کرد: این طرح دارای پیچیدگی‌های فنی و قانونی است اما در مورد ایفای طرح‌ها، راهکارهای پیشنهادی و بررسی شده است.

وی افزود: در نهایت، شرکت‌های گروه بورس و کشف قیمت دارایی‌ها از طریق فرآیند بازار به عنوان یک راه‌حل عملیاتی مورد تایید هیئت امنای موسسه قرار داده شده است.

نوری با اشاره به اینکه یک روش دیگر هم این بود که بورس نشویم و تفاوت ارزش‌ها را در تفکیک قانونی تشخیص داد که مباحث مالیاتی برای آن پیش می‌آمد، تصریح کرد: لایحه را به دولت تقدیم کرده‌ایم که از این طریق در مجلس بررسی شود. در صورت دریافت، یک معافیت مالیاتی به صندوق پرداخت می‌شود و ارزش‌افزوده‌ای که باید در نظر گرفته شود، اما در اینجا هم محدودیت‌هایی وجود دارد و هم اعطای معافیت‌های مالیاتی منوط به انتخاب مراجع ذیصلاح است.

صندوق ذخیره فرهنگیان با تاکید بر اینکه ما همچنان امیدواریم و هر دو مسیر را دنبال می‌کنیم تا به نتیجه برسیم، گفت: موضوع شناسایی و ویژگی‌های ارزش افزوده بسیار مهم است، اما این مهم باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که هم ابزار بورس را در اختیار داشته باشد. و اگر می خواهید شروع کنید، باید پنجره و پنجره و پنجره و پنجره و همچنین پنجره و پنجره را بررسی کنید.

نوری اظهارنظری کرد که با انجام تکالیف و الزامات قانونی، در اسرع وقت پروسه‌ی بورسی شدن شرکت‌های گروه تکمیل تا بخشی از تخصیص ارزش افزوده یا همان حقوق مالکانه را از طریق روش بورس و فرابورس عملیاتی کرد.

صندوق ذخیره فرهنگیان در پایان درباره ماهیت دولتی، عمومی غیردولتی یا خصوصی صندوق گفت: می توان بدون توجه به ماهیت صندوق، در خصوصی مالکیت آن همگان از سیاسیون، دولتمردان و نمایندگان مجلس مجلس نظر دارند که فقط نظر ماهیت، مالکیت آن متعلق به فرهنگیان است. به امید دیدار.

بازی را به خاطر بسپار

دیدگاهتان را بنویسید