اجتماعی

روابط جنسی بیشترین علت بروز HIV در ۱۴۰۱/ چرایی افزایش سهم زنان مبتلا

متولی مرکز مدیریت بیماری و وزارت بهداشت در تفسیر آخرین آمار و اطلاعات از گسترش بیماری ایدز در کشور. اما الگوی گذار و درصد مشکل زنان و مردان در سالهای اختریک کرده است. در شکم اول امسال 31 درصد زن و 69 درصد مرد هستند.

دکتر شهنام عرشی در گفتگو با دوران خبر وی با تاکید بر اینکه HIV یک بیماری عفونی قابل کنترل و درمان است، درباره آخرین وضعیت بیماری ایدز در کیشور، گفت: بر اساس دانش جامع علوم پزشکی HIV Kishore، تا پیایین شهریور سال 1401 از بین دیھ کے. شناسایی، ثبت و گزارش HIV 23 هزار و 212 نفر در قید حیات هستند و 17 هزار و 517 نفر در سال گذشته حداقل یک بار خدمات پایش و درمان HIV دریافت کرده اند و 16 هزار و 386 نفر نیز تحت درمان هستند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس روش های آماری 52 هزار و 714 نفر در کیشور مبتلا به HIV هستند، اظهار داشت: تمامی موارد ثبت شده از ابتدا تا کنون 44 هزار و 762 نفر بوده و فوت شده اند. 21 هزار و 550 نفر ثبت نام کرده اند و 5 هزار و 695 نفر نیز در یکسال کیکست بری دریک که به من می رسد. کے ۱۹۹۵ نفر کے کے کے ۱۳۹۵ نفر کے کے کے کے کے ۱۳۹۵ نفر.

کرایی بادین زنان در تبلت به HIV

او رضی داد: اگرچه 81 درصد از کل پرونده ها را مردان و 19 درصد را زنان تشکیل می دهند، اما الگوی گذار و درصد موارد زنان و مردان در سال های اخیر تغییر کرده است. به کیکهای ک از کل کے کے و در شش ماهه وال سال 1401 به میزان 31 درصد موارد را جمال و 69 ررک را ردان دائهـند.

وی دربک علی بهیں روند تبلی زنان به HIV بر اساس کند امار تجمیعی و سالیانه، توضیح داد: واحد هنوز هم نسبت به اقایان به کند براب خانم‌ها است; زیرا در اولین گروه های بیمارانی که به عنوان معتادان تزریقی شناسایی شدند، تعداد مردان بیشتر بود و از طرفی به مرور زمان تعدادی از این مردان جان خود را از دست دادند. قاعدتاً اعداد به گونه ای تنظیم می شوند که اعداد هر گروه به یکدیگر نزدیک و تقریباً برابر باشند.

نیمی از مبیبیان در سین 25 تا 39 سال

و در مورد گروه سنی بیماران نیز بیان کرد: 55 درصد از کل موارد شناخته شده در زمان تشخیص، در گروه سنی 25 تا 39 سال بوده و الگوی گذار سنی در سال های اخیر تغییر نکرده است.

لیکنگ کنیسی کے ہے ہے بروز HIV در سال 1401

רשי דרפש לעם בטלב ב hiv ، לשים ד: דר בען ש ש ש ז ס 1365 invass ins in sex sexic percent percent percent percent ב ב ב ב ב ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ב ב ב רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז רז מערכ מערכ רז מערכ רז מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ מערכ in مادر به فرزند 1.7 درصد و همچنین انتقال 16.2 درصد از این گروه به فرد بی نام بوده است. این مورد بین قضایا است श महह उोल साल 1401 वियानों दाथ शुदाँ आंड आंड सुबुदाष दाष 14.1 درصد موارد اعتیاد به تزریق ، 57.1 درصد از روابط جنسی ، 1.3 درصد از مادر به کودک و دودر 27.5 درصد درصد ه देशनी देशनी देशनी است

و تاکید کرد: البته با افزایش برنامه های کنترلی برای پیشگیری از شیوع اچ آی وی به دنبال اعتیاد تزریقی که در سال های گذشته انجام دادیم، طبیعی است که سهم سایر عوامل انتقال از جمله انتقال جنسی افزایش یابد.

அக்க்குத்தியு கியுக்க்கு அக்கு க்கு க்குக்குத்தா ஬ாப்பை ஸுலை ஸுலை

वी शारा सहम प जारक खोन वरवाय कोणवरदे ، ‌ अधिक करद: 0.2 درصد از کلیه موارد مربوط به خون و خون در سالها قبل از اجرای این سیاست با 100 ٪ از خون سالم توسط سازمان خون سالم توسط سازمان خون و سازمان خونریزی تحت درمان قرار می گیرد ، و خوشبختانه amsalas היק מורד תבלטי עדידי אז טריק קון و פרפרדההאי קוניים בעאים

لیکنگ کنیسی کے کے بروز HIV در 1401/ کرایی بہیں سهم زنان کہے

در این زمینه بیشتر بخوانید:

برنامه های 3 و 5 ساله وزارت بهداشت برای مدیریت HIV

او براده برامنهای عدلیه و در دستان کامی که می خواستند در سال 1390 اولین برنامه 5 ساله در سال 1381 تدوین و با توجه به محدودیت زمانی برنامه بعدی به پایان رسید. رویکرد اصلی سال گذشته این است که از شرکای مختلف در سازمان و وزارتخانه کمک بگیریم. زیرا برامنا کنتری HIV تسمیمی بین درشتی است و نازیاد بهزیستی بهزیستی بهزیستی بهزیستی، زیدانها، منزارت کیشور و… است.

وی وردید: اصل برامنا ما آیین است که وکتی کریدبیان را در هر کروبی ( در کدید، زدانی و… ) پیکدیم کیدمی اینها را تحت وتحت و درمان کار دیم دیم قرار داد. Aield ه ه scribe دوای ب ب انجام آزمایش و دریاف دای ه م م م م م م ما ی ک ی ک یخوپ که ی ی ی ی OHت اوری ش و ص د د د د د د د د د د د د د OM. يك اصل محمول دير نيز آنج دفيسته از دريمة HIV است كه عبديان ب خيال اسوده بري ياونگوس، تعريف و درمان به كنترس تراميني تعريف كندن.

அத்தை அக்க்கு மாட்ட்டிய் துத்து துர்ம் hiv தியை 11 साल அக்கிட்டை அக்கிட்டை

سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر این که با افزایش مشارکت بین بخشی از خوبی‌ها در زمینه تشخیص و درمان HIV رخ داده است، بیان کرد: به گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد از افراد HIV شناسایی شده و سیستم درمانی می‌شوند. در سال 1389 حدود 2000 نفر و 580 نفر شناسایی و تحت درمان قرار گرفته اند.

درمان رایگان HIV در کنترسی کریں کریںهای بریںتی

وی تکھید کرد: نکته بسیار مهم این است که مبتلایان به اچ آی وی باید نسبت به این بیماری آگاهی داشته باشند و درمان بیماری ویروسی در کشور کاملا رایگان است و عمدتا از طریق مراکز بیماری ارائه می شود. مدروم بری عدرس عدرس کنترسی کریدیهای برکتی که در کل کیشور به سایت منزیرت کے و کسمت کریںهای واگیردار ترکیں کند است. ارائه خدمات خوب در این قالب به این دلیل است که از شیوع و شیوع بیماری جلوگیری می شود زیرا افرادی که از دارو استفاده می کنند و بیماری آنها تحت کنترل است نسبت به سایر بیمارانی که درمان نمی شوند احتمال انتقال ویروس کمتر است.

وی کارک تاصیر پیزی درمان به HIV به HIV, وردید: به تعریف مدران به دونیا نیامده است; চার্যানানান তুতে ম্ত্র্তা বাদা

تامین داروی کابتبیان به HIV بدون هیچ کاری

عرشی در خواس هینه تامین کننده داروی نابتبیان،‌ تعلیم داد: براشی لایتها مشکلاتی را در زمینه تامین داروی HIV نادیم دارند. زیرا ما قبل از پایان روز تعداد بیماران را تخمین می زنیم و می توانیم میزان بیماری را تخمین بزنیم. موشی تامین می‌تواند برای منی‌های پی‌ش‌می‌آی‌د که دارایی‌های غیرقانونی هستند، می‌توانند به مراکز آموزشی مربوطه دسترسی پیدا کنند. به تور کلی کستان درمان کے کے به HIV بسته به درک کے میکندن، کنگ کمی نیست

குத்து குட்ட்டுக்க்கை

او با حقيقت به هذا رجل ترين كلكتين منزيرت مي گويد در اينكه به HIV اين است كه مي گويم اين است كه درمورد خود بیماران هم باید این باور را در جامعه به وجود آورند که HIV یک بیماری عفونی قابل کنترل است و هر چه زودتر بیمار برای درمان اقدام کند، مشکل را نخواهد داشت.

رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های وزارت بهداشت در پایان با بیان اینکه اثرات ویروس کرونا در شناسایی و درمان بیماران HIV محدود است، اما بیمارانی که شناسایی شده‌اند، گفت: قبلاً پس از درمان به مدت سه سال آموزش دیده بود.

انتهای پیام