استان ها

روایت دادستان کرمان از «ارتباط‌گیری لیدر اغتشاشات اخیر در کرمان با عناصری از سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه»

به گزارش خبرگزاری دوران خبر؛ دادخدا سالاری در شورای یاوران دادگستری عمومی و انقلاب استان کرمان با اشاره به اینکه در همه کشورها نقض امنیت عمومی عمومی جرم انگاری شده است، افزود: قانونگذاران و مجریان قانون به هیچ وجه اجازه تخطی از هنجارها را نمی دهند. و ساختارهای جامعه و امنیت عمومی هیچ فردی داده نمی شود.

وی با تاکید بر این معنا که در برخورد با عوامل ناآرامی و حوادث اخیر باید بین افراد متخاصم و مرتبط با افراد خارجی و افراد فریب خورده و احساساتی تفاوت قائل شد، گفت: در برخورد با اتهامات عوامل پشتوانه شورش های اخیر، این نکته را باید در نظر گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با پرونده افرادی که امنیت جامعه و مردم را تهدید می کنند باید در اسرع وقت و با دقت برخورد شود.

48