حوادث

ریزش مجدد ساختمان متروپل کارشناسی می‌شود


رئیس کل دادگستری خوزستان از موضوع ریزش ساختمان در حال تخریب در متروپل آبادان به این کارشناس خبر داد.