عمومی

زاز اجرای طرح نرایا درج قیمت بر روی کالاها در کرج – خبرگزاری آنلاین | من تو و تو را دوست دارم

به گزارش خبرنگار آنلاین، بهروز حصاری صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از اصناف کرج با تاکید بر قانون رعایت ماده 15 نظام صنفی که به صراحت درج قیمت مصرف کننده به طرق مختلف از جمله الصاق برچسب بر روی کالا یا نصب تابلو، با توجه به ضریب سود مجاز است. هه روت روشن و مکتوب و به گونه‌ای که برای همگان قابل بابد بااد واحد صنفی تکلیف کرده است.

وی گفت: اتاق بازرسین اصناف و اتحادیه های تحت پوشش برای اجرای طرح الزام همزمان قیمت تولید کننده و مصرف کننده بر روی کالاها در اجرای اثر طرح شفاف سازی قیمت کالا و رفع ابهام و سردرگمی و همچنین به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان نظارت کننده. کوهند کرد.

حصاری افزودن عدم نصب برچسب قیمت بر اساس مواد 15 65 و قانون نظام صنفی و عدم رعایت قانون قانون برابر ماده 57 همین قانون اشتباه بوده و با متخلفین بدون اغماض برخورد می شود.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز از شهروندان خواست تا از واحدهای صنفی دارای پروانه نسبت به تهیه کالا و خدمات استفاده از خرید و در صورت مشاهده تخلف صنفی با شماره 36117 واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید