عمومی

سر حال و راضی مشل محدی تاج

شهریور ماه 1401 برای فوتبال ایران ماهی پر از فراز و فرود و برینی بود. پس از برگزاری یکی از جنجالی ترین انتخابات تاریخ فدراسیون فوتبال، مهدی تاج بار دیگر بر صندلی ریاست مغلوب میرشاد مجدی شد. بعد از اتفاقاتی که در مورد مارک ویلموتس رخ داد و به بهانه بیماری قلبی از ریاست فدراسیون کنار گذاشته شد، وقتی دوباره برگشت، اصلا شرایط آسانی را پیش روی خود ندید. تاج از یک سو با مشکل سرمربی تیم ملی مواجه شد. خیلی از هواداران و بازیکنان تیم ملی این تیم را دوست نداشتند.

با تعليم ين واساف، تاج دست به ريسك جرديد زد و ب بركناركردن سكوكيچ، كي روش را در هود حود دو مه تا جامه به نيمكت تيم ملي ايران بركتاند و به آن تراگ براي خود براي كود. این پایان رنج نیست. مخالفان به هر طریقی که می توانند سعی می کنند رئیس جمهور جدید را سرنگون کنند. از شبکه رسانه های مختلف ملی، مجمع و امام جمعه و قوه قضائیه هر روز صدای تاج بلند می شد. همه چیز برای رئیس جمهور جدید سخت است و قدرت رئیس جمهور بسیار قوی است، زیرا او تبدیل به ترند اولین اخبار کیشور شده است و اتفاقی که می افتد این است که او برای حامیانش دردسر خواهد داشت. دوباره به ریاست فدراسیون بازگردانده شد بروز حوادث اخیر در کیشور بیش از همی به نفع مهدی تاج شد و مستتر شد تا او از اماج و تیررس کامبانی مرکتیکینش خرد شود.

حال kid دیگ hampy ملاد و ران ها کورانس دغدغ یاس دو intr ا، یالای قلی اش پگurs ه ه ی قضایی و intr قaut lit 35 1 روز تا اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 مقابل انگلیس، هیچ قصد و برنامه ای برای حمله جدید به تاج مهدی و فدراسیون تحت امر وجود ندارد.

254 251